ماده 136 قانون کار

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 136 قانون کار: کلیه نمایندگان رسمی کارگران جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی کار، هیات های تشخیص، هیات های حل اختلاف، شورای عالی‌ تامین اجتماعی، شورای عالی حفاظت فنی و نظایر آن، حسب مورد، توسط کانون عالی شوراهای اسلامی کار، کانون عالی انجمن های صنفی کارگران و‌ یا مجمع نمایندگان کارگران انتخاب خواهند شد.

‌تبصره ۱ - آیین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

‌تبصره ۲ - در صورتی که تشکل های عالی کارگری و کارفرمایی موضوع این فصل ایجاد نشده باشند، وزیر کار و امور اجتماعی می‌تواند نسبت به‌ انتخاب نمایندگان مزبور در مجامع، شوراها و هیات های عالی اقدام نماید.

مواد مرتبط

آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخش نامه های مرتبط

توضیح واژگان

کارگر: شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.[۱]

پیشینه

در خصوص تبصره 1 ماده 136، ابتدا آیین نامه اجرایی ماده 136 قانون کار مصوب 1369 به تصویب رسیده بود و بعد در سال 89 آیین نامه دیگری جایگزین آن شد.[۲]

نکات توضیحی

از وظایف کانون عالی شورای اسلامی کار، کانون عالی انجمن های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران حسب مورد انتخاب نمایندگان رسمی کارگران جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی کار، هیات تشخیص، هیات های حل اختلاف، شورای عالی تامین اجتماعی، شورای عالی حفاظت فنی و نظایر آن می باشد. مسئول تهیه آیین نامه اجرایی این ماده به عهده شورای عالی کار است که با تصویب هیات وزیران لازم الاجرا خواهد بود. هرگاه تشکل های عالی کارگری و کارفرمایی موضوع این فصل ایجاد نشود، وزیر کار و امور اجتماعی مکلف است نسبت به انتخاب نمایندگان فوق الذکر در مجامع، شوراها و هیات های عالی اقدام نماید.[۳]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339380
  2. احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651652
  3. منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3119720