ماده 70 قانون کار

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 70 قانون کار; مرخصی کمتر از یک روز کار جزء مرخصی استحقاقی منظور می‌شود.

مواد مرتبط

نکات توضیحی، تفسیری دکترین

در کارهای عادی با جمع هشت ساعت مرخصی ساعتی و در کارهای سخت و زیان آور با جمع شش ساعت آن یکروز از مرخصی مقرر کسر خواهد شد.[۱]

نکات توضیحی

مرخصی ساعتی، مرخصی مستقلی نیست و در واقع همان مرخصی استحقاقی است و مرخصی های کمتر از یکروز با هم جمع و از مرخصی استحقاقی کارگر کسر می گردد.[۲]

منابع

  1. غلامرضا موحدیان. حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران). چاپ 4. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1753696
  2. محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4200352