ماده 181 قانون کار

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 181 قانون کار: کارفرمایانی که اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کار هستند و یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است به کار گمارند و یا اتباع بیگانه را‌در کاری غیر از آن چه در پروانه کار آنها قید شده است بپذیرند و یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می‌گردد مراتب را به وزارت‌کار و امور اجتماعی اعلام ننمایند، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

کارفرما: کارفرما شخصی حقیقی یا حقوقی (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او کارگر در مقابل حق السعی کار میکند.[۱] همچنین کارفرما در قانون کار به این صورت تعریف شده است: « شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار می‌کند».[۲]

استخدام: به معنای قبول کردن شخصی برای کار کردن در شرکت در راستای انجام اموری است که وی به موجب حکم رسمی، موظف به انجام آن امور میباشد.[۳]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در جرایم موضوع ماده 181 قانون کار که در اثر ارتکاب فعل تحقق می یابند، حصول نتیجه که همان استفاده غیر مجاز و عملی از کار تبعه خارجی است، شرط می باشد. در غیر این صورت بزه عنوان شده، تحقق نخواهند یافت.[۴]

عنصر مادی بزه «عدم اعلام قطع رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما به وزارت کار و امور اجتماعی» را ترک فعل تشکیل می دهد.[۵]

تحقق جرم به کار گیری اتباع بیگانه فاقد پروانه کار، منوط به حصول نتیجه است بنابراین صرف انعقاد قرارداد یا سفر کارگر به ایران، کفایت نمی کند بلکه کارگر باید در عمل نیز مشغول به کار باشد زیرا واژه «بکارگیری» معنایی جز این ندارد و باید به صورت محدودی تفسیر شود.[۶]

در ماده 181 قانون کار اشاره ای نشده است که قطع رابطه استخدامی ظرف چه مدتی باید به وزارت کار اعلام شود اما در ماده 125 قانون کار مدت 15 روز بیان شده است بنابراین تردیدی وجود ندارد که عدم اعلام قبل از 15 روز، جرم نیست و اعلام پس از 15 روز نیز بر اساس ظاهر ماده 181 قانون کار رافع مسئولیت است اما از جمع این مواد بر می اید که اعلام پس از 15 روز، رافع مسئولیت نمی باشد.[۷]

نوع دیگر تضمین اجرای قواعد حقوقی از طرف دولت یا حکومت، کیفر متخلف است و لذا کارفرمایی که قاعده ممنوعیت بکارگیری اتباع خارجه بدون پروانه را نقض نموده و از پرداخت جریمه مقرر امتناع نماید، تحت تعقیب کیفری قرار می گیرد و یا کارفرمایی که از اجرای اراء مراجع قانونی پیش بینی شده در قانون کار خودداری نماید و کارفرمایی که حق بیمه کارگران را نمی پردازد مستوجب مجازات است.[۸]

نکات توضیحی

اشتغال اتباع بیگانه فاقد مجوز کار از وزارت کار و امور اجتماعی به موجب مواد 120 و 181 قانون کار ممنوع و مستوجب مجازات حبس از 91 تا 180 روز برای کارفرما است.[۹]

کارفرمایی که اتباع بیگانه فاقد پروانه کار یا پروانه منقضی شده را به کار بگمارند یا به کاری بگمارند که در پروانه قید نشده یا قطع رابطه کاری انها را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام نکنند به مجازات حبس از 91 تا 180 روز محکوم خواهند شد.[۱۰]

رویه های قضایی

منابع

  1. سیدجلال الدین مدنی. حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری). چاپ 1. پایدار، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3287112
  2. ماده 3 قانون کار
  3. محسن قره باغی. ترمینولوژی قوانین و مقررات. چاپ 2. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1531784
  4. احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4588496
  5. احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4588500
  6. عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4193664
  7. عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4193580
  8. غلامرضا موحدیان. حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران). چاپ 4. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1754048
  9. مجید لایقمند. حقوق کار بخش دادرسی کار ایران. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2745340
  10. حسین کریمی. جرم ها و مجازات ها (عناوین و اعمالی که در قوانین ایران برای آنها مجازات تعیین شده است). چاپ 1. دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 870660