ماده 25 قانون کار

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 25 قانون کار: هر گاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین، منعقد شده باشد هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارد.

‌تبصره - رسیدگی به اختلافات ناشی از نوع این قراردادها در صلاحیت هیات‌های تشخیص و حل اختلاف است.

مواد مرتبط

پیشینه

ماده 32 قانون کار 1337 بیان داشته بود: «هر گاه قرارداد کار برای مدت معین و یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارد مگر در‌مواردی که در متن قرارداد پیش‌بینی شده باشد.‌ هر یک از طرفین که در غیر موارد مذکور در فوق قرارداد را فسخ نماید مکلف به جبران خسارت طرف دیگر خواهد بود.».

نکات توضیحی، تفسیری

برخی دعاوی به صورت خاص در صلاحیت مراجع حل اختلاف قرارداده شده است مانند تبصره همین ماده که اختلافات ناشی از نوع قراردادهای کار برای مدت موقت یا انجام کار معین را در صلاحیت این مراجع میداند یا بروز اختلاف در مورد تغییر عمده در شرایط کار که برخلاف عرف معمول کارگاه یا محل کار انجام میگیرد و بر اساس ماده 26 قانون کار در صلاحیت هیأت حل اختلاف، قرار گرفته است.[۱]قرارداد کار باید برای مدت معین باشد. اگر قراردادی از لحاظ مدت نامحدود باشد، هر یک از کارگر و کارفرما می تواند، آن را فسخ کند.[۲]

نکات توضیحی

با توجه به متن ماده میتوان پی برد که قرارداد کار یک قرارداد لازم است.[۳]

در قراردادهای مذکور ماده سه راه برای پایان یافتن قرارداد وجود دارد، اول_انقضاء مدت در قرارداد های کار با مدت موقت و پایان کار در قرارداد های کار معین

دوم_اقاله یعنی توافق طرفین برای خاتمه قرارداد

سوم_موارد قهری مانند فوت یا از کارافتادگی کلی[۴]

مصادیق و نمونه ها

نصب ماشین آلات و کار نقاشی ساختمان مصادیقی از این ماده است.[۵]

رویه قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4194240
  2. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2444744
  3. مجله پژوهش های حقوقی شماره 16 سال 1388. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 698252
  4. محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4199952
  5. احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4510936