ماده 73 قانون کار

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 73 قانون کار: کلیه کارگران در موارد ذیل حق برخورداری از سه روز مرخصی با استفاده از مزد را دارند:

‌الف - ازدواج دائم

ب - فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان.

مواد مرتبط

نکات توضیحی، تفسیری دکتری

این ماده در مورد حق برخورداری از سه روز مرخصی مربوط به حوادث زندگی با استفاده از مزد در مورد کارگاههای کوچک مستثنی و به موجب بند 14 ماده 3 تصویب نامه تبدیل به یک روز شده است.[۱]

نکات توضیحی

سه روز مرخصی در موارد مذکور در این ماده ارتباطی با مرخصی استحقاقی یک ماهه کارگران موضوع ماده 64 قانون کار نداشته و مستثنی از آن است.[۲]

قانونگذار برای نهاد خانواده ارزش و مرتبه خاصی قائل شده و برای فوت یکی از اعضای خانواده درجه یک و ازدواج کارگر سه روز مرخصی با حقوق در نظر گرفته است.[۳]

مطالعه تطبیقی

در بعضی از کشور ها نیز برای یک سری حوادث و مناسبت ها مانند ازدواج، تولد کودک کارگر مرخصی با مزد برای کارگر قائل شدند.[۴]

منابع

  1. غلامرضا موحدیان. حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران). چاپ 4. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1753096
  2. محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4200372
  3. منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3119316
  4. سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3532052