ماده 126 قانون کار

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 126 قانون کار: در مواردی که مصلحت صنایع کشور اشتغال فوری تبعه بیگانه را به طور استثنایی ایجاب کند، وزیر مربوطه مراتب را به وزارت کار و‌امور اجتماعی اعلام می‌نماید و با موافقت وزیر کار و امور اجتماعی برای تبعه بیگانه، پروانه کار موقت بدون رعایت تشریفات مربوط به صدور روادید‌ با حق کار مشخص، صادر خواهد شد.

‌تبصره - مدت اعتبار پروانه کار موقت حداکثر سه ماه است و تمدید آن مستلزم تایید هیات فنی اشتغال اتباع بیگانه خواهد بود.

توضیح واژگان

صنعت: صنعت از ریشه «صنع» به معنای ساختن یا آفریدن گرفته شده است.[۱] صنعت به مفهوم ایجاد دگرگونی در شکل یا ترکیب مواد است تا بدین وسیله مواد خام یا غیرقابل بهره گیری را به صورت کالایی قابل استفاده و بهره برداری به جهت فراهم کردن نیازهای زندگی مردم در آورد.[۲]

تبعه بیگانه: به فردی که تابعیت کشور محل توقف را نداشته باشد، اعم از اینکه تابعیتی غیر از کشور محل داشته را داشته باشد و یا آنکه تابعیت هیچ کشوری را نداشته باشد، تبعه بیگانه گفته می شود.[۳]نکته حائز اهمیت در خصوص تبعه بیگانه آن است که این عبارت ظهور در اشخاص حقیقی داشته و لذا درخصوص به کارگیری شرکت های خارجی و اشخاص حقوقی بیگانه، تردید وجود دارد.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

از آنجایی که به کار بردن این مورد استثنایی مذکور در ماده فوق الذکر در جهت مصلحت صنایع کشور می باشد، تردیدی نیست که باید موارد استثنایی به دقت مشخص گردد.[۵]نکته حائز اهمیت دیگر که از ماده استنباط می گردد آن است که ادامه کار دارندگان پروانه کار موقت، مستلزم رعایت موازین عادی می باشد.[۶]

منابع

  1. میرقاسم جعفرزاده و اصغر محمودی. شرایط ماهوی حمایت از اختراع از نگاه رویه قضایی و اداره ثبت اختراعات. مجله تحقیقات حقوقی شماره 42، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651516
  2. میرقاسم جعفرزاده و اصغر محمودی. شرایط ماهوی حمایت از اختراع از نگاه رویه قضایی و اداره ثبت اختراعات. مجله تحقیقات حقوقی شماره 42، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651512
  3. سیدنصراله ابراهیمی. حقوق بین الملل خصوصی (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان و پناهندگی، استرداد مجرمین و سرمایه گذاری خارجی در ایران). چاپ 4. سمت، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651572
  4. عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4193632
  5. سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3550432
  6. احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4559292