ماده 118 قانون کار

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 118 قانون کار: مراکز کارآموزی موظفند برای آموزش کارآموز، وسائل و تجهیزات کافی را مطابق استانداردهای آموزشی وزارت کار و امور اجتماعی در‌دسترس وی قرار دهند و به طور منظم و کامل، حرفه مورد نظر را به او بیاموزند. همچنین مراکز مذکور باید برای تامین سلامت و ایمنی کارآموز در‌ محیط کارآموزی امکانات لازم را فراهم آورند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مراکز کارآموزی: به مراکزی که توسط وزارت کار و امور اجتماعی رأسا یا با همکاری واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی ایجاد می گردد، مراکز کارآموزی گفته می شود.[۱]

کارآموز: به شخصی که فن یا حرفه ای را فرا می گیرد، کارآموز گفته می شود. بنابر ماده 112 قانون کار، کارآموزان دو دسته هستند. دسته اول؛ اشخاصی که به جهت یادگرفتن حرفه یا افزایش مهارت در مراکز کارآموزی آموزش می بینند. دسته دوم؛ اشخاصی که بر اساس قرارداد کارآموزی، برای یاد گرفتن حرفه ای خاص برای مدت معینی که بیش از سه سال نباشد، در کارگاهی معین به کارآموزی همراه با کار مشغول هستند و حداقل سن آن ها 15 سال و حداکثر 18 سال می باشد.[۲]

نکات توضیحی

موارد مزبور در ماده فوق الذکر از حقوق کارآموزان می باشد که رعایت این حقوق الزامی می باشد.[۳] از دیگر حقوق کارآموزان آن است که پس از پایان دوره، گواهینامه دریافت می کنند.[۴]

انتقادات

با توجه به توضیحات فوق درخصوص حقوق مربوط به کارآموزان لازم به ذکر است که در قانون ضمانت اجرایی جهت جلوگیری از عدم رعایت این حقوق در نظر گرفته نشده است که از این جهت ممکن است حقوق کارآموز به شکل مناسبی تأمین نگردد.[۵] همچنین اینکه این وظایف کارفرما علیرغم اهمیتی که دارند به صورت کلی بیان گردیده اند، در نتیجه بهتر این بود که با دقت بیشتری به این بحث پرداخته می شد.[۶]

منابع

  1. احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651544
  2. احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651544
  3. منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3119608
  4. محمد هدایتی زفرقندی. قرارداد کار. چاپ 2. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3920496
  5. احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4558664
  6. احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4558680