ماده 124 قانون کار

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 124 قانون کار: پروانه کار با رعایت مواد این قانون حداکثر برای مدت یک سال صادر یا تمدید و یا تجدید می‌شود.

توضیح واژگان

تمدید پروانه ی کار: تمدید پروانه ی کار زمانی صورت می گیرد که کارفرما ادامه رابطه استخدامی با تبعه بیگانه تمایل دارد.[۱]

تجدید پروانه ی کار: مواردی را شامل می شود که به دلیل تغییر کارفرما یا نوع کار، عملاً پروانه قبلی که در ارتباط به کارفرمای دیگر یا برای انجام کار دیگری صادر گردیده است، معتبر نمی باشد.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

لازم به ذکر است که برابر مواد 6 و 8 آیین نامه اجرایی ماده 129 قانون کار، تمدید یا تجدید پروانه کار منوط به موافقت هیات فنی اشتغال اتباع خارجی است.[۳]

نکات توضیحی

صدور پروانه کار برای تمامی اتباع خارجی تنها در تهران و توسط اداره کل اشتغال اتباع خارجی به عمل می آید.[۴]

مقالات مرتبط

منابع

  1. مرجان آتشی گلستان. شرکت های خارجی در حقوق ایران. چاپ 1. بهنامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2610764
  2. سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3550572
  3. احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651752
  4. مرجان آتشی گلستان. شرکت های خارجی در حقوق ایران. چاپ 1. بهنامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2610596