ماده 61 قانون کار

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 61 قانون کار: ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کار شبانه یا کارهای خطرناک و سخت و زیان‌آور انجام می‌دهند ممنوع است.

مواد مرتبط

پیشینه

مطابق تبصره 3 ماده 11 قانون کار 1337: «در مورد کارهای سخت و زیان‌آور کار اضافی ممنوع است».

نکات توضیحی، تفسیری دکترین

قانونگذار در قانون کار، در مورد کارهای خطرناک تعریف مصرح و مشخصی به دست نداده است و در برخ از موارد خاص مانند ماده 75 قانون کار تعیین آن به تصویب دستورالعمل موکول شده است اما با عنایت به این که، کارهای سخت و زیان آور، موارد نسبتاً گسترده ای را شامل میشود، به نظر می رسد، این موارد کارهایی را هم که خطرناک هستند دربر میگیرد. با این وجود و به منظور صیانت از نیروی کار و به منظور صیانت از نیروی کار باید گفت: نه تنها همه فعالیت های پیش بینی شده در آیین نامه کار های سخت و زیان آور، بلکه اگر فعالیت های دیگری هم خطرناک تشخیص داده شود، منطقاً نباید در آنها کار اضافی ارجاع شود.[۱]

نکات توضیحی

ظاهر این ماده با توجه به ماده 83 قانون کار نشان دهنده این است که ارجاع کار اضافی در موارد ضروری مانعی ندارد و ممنوعیت این ماده محدود به کار اضافی در موارد عادی است.[۲]

منابع

  1. احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4546532
  2. محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4200284