ماده 129 قانون کار

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 129 قانون کار: آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به اشتغال اتباع بیگانه از جمله نحوه صدور، تمدید، تجدید و لغو پروانه کار و نیز شرایط انتخاب اعضاء‌ هیات فنی اشتغال اتباع بیگانه مذکور در ماده ۱۲۱ این قانون، با پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

مواد مرتبط

آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط

توضیح واژگان

آیین نامه: مقررات کلی نوعی که توسط مقامات عالی اجرایی همچون هیأت دولت، وزیران و ...، در اجرای قانون و یا در جهت تسهیل اجرای قانون وضع می گردد را آیین نامه می گویند.[۱]

تبعه بیگانه: به فردی که تابعیت کشور محل توقف را نداشته باشد، اعم از اینکه تابعیتی غیر از کشور محل داشته را داشته باشد و یا آنکه تابعیت هیچ کشوری را نداشته باشد، تبعه بیگانه گفته می شود.[۲] نکته حائز اهمیت در خصوص تبعه بیگانه آن است که این عبارت ظهور در اشخاص حقیقی داشته و لذا درخصوص به کارگیری شرکت های خارجی و اشخاص حقوقی بیگانه، تردید وجود دارد.[۳]

تجدید پروانه ی کار:مواردی را شامل می شود که به دلیل تغییر کارفرما یا نوع کار، عملاً پروانه قبلی که در ارتباط به کارفرمای دیگر یا برای انجام کار دیگری صادر گردیده است، معتبر نمی باشد.[۴]

تمدید پروانه ی کار:تمدید پروانه ی کار زمانی صورت می گیرد که کارفرما ادامه رابطه استخدامی با تبعه بیگانه تمایل دارد.[۵]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

لازم به ذکر است که قانون کار و آیین نامه های مربوطه، به هنگام آغاز کار، تکلیف خاصی برای اتباع بیگانه در نظر گفته است لیکن در دوران اشتغال به کار و نیز برای زمان قطع رابطه ی استخدامی تکالیفی مقرر شده است.[۶]

نکات توضیحی

برابر ماده 10 آیین نامه اجرایی ماده 129 قانون کار، درصورتی که تبعه خارجی شئون اسلامی، قوانین و مقررات جاری کشور و همچنین موازین انسانی روابط کار را رعایت ننماید، وزارت کار و امور اجتماعی بر اساس گزارش و اعلام مراجع ذیصلاح، پروانه کار تبعه خارجی را لغو خواهد نمود.[۷]

منابع

  1. غلامحسن مزارعی. جهات ابطال مصوبات دولت در دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان. چاپ 1. خرسندی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650944
  2. سیدنصراله ابراهیمی. حقوق بین الملل خصوصی (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان و پناهندگی، استرداد مجرمین و سرمایه گذاری خارجی در ایران). چاپ 4. سمت، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651572
  3. عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4193632
  4. سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3550572
  5. مرجان آتشی گلستان. شرکت های خارجی در حقوق ایران. چاپ 1. بهنامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2610764
  6. سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3551436
  7. ریحانه افروز. بررسی تطبیقی اشغال اتباع خارجی در ایران و مناطق آزاد تجاری و صنعتی. چاپ 1. بهنامی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651620