ماده 168 قانون کار

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 168 قانون کار: شورای عالی کار هر ماه حداقل یک بار تشکیل جلسه می‌دهد. ‌در صورت ضرورت، جلسات فوق‌العاده به دعوت رییس و یا تقاضای سه نفر از اعضای شورا تشکیل می‌شود. جلسات شورا با حضور هفت نفر از‌ اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر خواهد بود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

رای: رای دادگاه یا حکم است یا قرار. چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزیی یا کلی باشد، حکم، و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود.[۱]

پیشینه

در ماده 56 قانون کار سابق مصوب 1337 در خصوص جلسات شورای عالی کار این گونه مقرر شده بود: «جلسات شورای عالی کار بنا به دعوت و به ریاست وزیر کار یا معاون او تشکیل خواهد شد. تصمیمات شورا به اکثریت آراء اتخاذ می شود و هر یک از سه دسته یعنی نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت یک رای خواهند داشت. چنانچه اکثریت آراء بین افراد یک دسته حاصل نشد رای انفرادی اخذ و به اکثریت مناط اعتبار خواهد بود.» و در تبصره 2 ماده 15 قانون کار مصوب 1328 این گونه مقرر شده بود: «تصمیمات شورای عالی کار با اکثریت آراء معتبر ...»[۲][۳]

نکات توضیحی

مطابق ماده 168 قانون کار، شورای عالی کار باید حداقل یک بار در ماه تشکیل جلسه دهد و هرگاه امر ضروری ایجاب کند، با تقاضای سه نفر از اعضای شورا با دعوت رئیس شورای عالی کار جلسات فوق العاده هم تشکیل می شود، جلسات شورای عالی کار با حضور 7 نفر از اعضا رسمیت پیدا می کند و تصمیمات در صورتی قابل اجرا و دارای اعتبار است که اکثریت اعضای شورای عالی کار به ان رای مثبت داده باشند.[۴]

منابع

  1. ماده 299 قانون ایین دادرسی مدنی
  2. احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651740
  3. سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651744
  4. منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3119892

مقالات مرتبط