ماده 67 قانون کار

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 67 قانون کار: هر کارگر حق دارد به منظور ادای فریضه حج واجب در تمام مدت کار خویش فقط برای یک نوبت یک ماه به عنوان مرخصی استحقاقی یا مرخصی بدون حقوق استفاده نماید.

مواد مرتبط

نکات توضیحی، تفسیری دکترین

1.مرخصی بدون حقوق کارگر تا دو سال مجاز است.

2. چنانچه مرخصی بدون حقوق کارگر به منظور تحصیل باشد، مرخصی تحصیلی نامیده شده و تا دو سال دیگر یعنی جمعاً چهار سال قابل تمدید است.

3.مرخصی به منظور اداء حج واجب به مدت یکماه فقط برای یک نوبت، البته به جای استفاده از مرخصی بدون حقوق چنانچه کارگر مرخصی استحقاقی طلبکار باشد و بخواهد از آن استفاده کند مجاز است.[۱]

نکات توضیحی

آیا مرخصی استحقاقی مذکور در این ماده همان مرخصی استحقاق سالانه مذکور در ماده 64 قانون کار است یا علاوه بر آن؟ اگر همان باشد که اساساً وجود این ماده اضافه مینماید و اگر علاوه بر آن باشد معنایش این است که در سالی که به حج مشرف می شود کارگر حق دارد به مدت دو ماه بدون اینکه کاری انجام دهد مزد بگیرد.[۲]

منابع

  1. غلامرضا موحدیان. حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران). چاپ 4. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1753708
  2. محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4200340