ماده 101 قانون ثبت اسناد و املاک

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 101 قانون ثبت اسناد و املاک: هر‌گاه اعضای ثبت اسناد و املاک سندی را که مفاد آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته ثبت کند، از یک سال تا سه سال از خدمات دولتی منفصل خواهد شد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

قوانین موضوعه مملکت: قوانینی است که توسط قوای تقنین همچون مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، هیأت مصلحت نظام و هیأت وزیران تصویب و وضع می گردند.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بنابر این ماده، ثبت سندی ممنوع است که مفاد آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه داشته باشد. لذا درصورتی که مفاد یک سند این مخالفت صریح را نداشته بلکه تنها بر حسب استنباط صاحب نظران این حوزه، مخالف قانون تلقی گردد، مشمول ماده مزبور نخواهد شد.[۲]

نکات توضیحی

در این ماده برخلاف ماده 100 قانون ثبت، اقدامات مذکور در فوق تنها برای کارمندان اداره ثبت جرم انگاری شده و بر اساس تفسیر مضیق در امور کیفری، شامل سردفتران اسناد رسمی نمی گردد.[۳]

انتقادات

ایراداتی که بر این ماده وارد شده است عبارتند از اینکه؛ اولاً تنظیم اسناد رسمی عقود و معاملات بنابر مواد 46 و 47 قانون ثبت، غالباً در صلاحیت دفتار اسناد رسمی می باشد و نه اداره ثبت اسناد و املاک. ثانیاً همانطور که سابقاً نیز ذکر گردید ممنوعیت مذکور در ماده 101 تنها برای مأمورین اداره ثبت است درصورتی که سردفتران نیز قاعدتاً نمی توانند اسنادی را که مفاد آن مخالف قوانین موضوعه هستند، تنظیم نمایند.[۴]

منابع

  1. علی توسلی. کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت. چاپ 1. دادکستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3425780
  2. غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4012312
  3. علی توسلی. کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت. چاپ 1. دادکستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3425776
  4. علی توسلی. کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت. چاپ 1. دادکستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3425788