ماده 83 قانون ثبت اسناد و املاک

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 83 قانون ثبت اسناد و املاک: حوزه صلاحیت هر یک از دفا‌تر اسناد رسمی به موجب نظامنامه‌های وزارت عدلیه معین خواهد شد.

توضیح واژگان

دفتر اسناد رسمی: به محل کار گروهی از وابستگان به ادارات ثبت که معاملات و عقود و اقاریر را ثبت می نماید، دفتر اسناد رسمی گفته می شود. دفتر اسناد رسمی در زبان تازی «مکاتب التوثیق» گفته می شود.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

برابر ماده مزبور، صلاحیت محلی سردفتر ناحیه ای است که سردفتر می تواند معاملات مربوط به آن ناحیه را در دفتر اسناد رسمی ثبت نماید. که بر اساس این ماده تعیین حدود صلاحیت محلی با آیین نامه ای می باشد که وزارت دادگستری مشخص می کند. لیکن آیین نامه در این زمینه ساکت است و در حال حاضر دفاتر اسناد رسمی می توانند معاملات مربوط به تمامی کشور را ثبت نمایند.[۲]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330888
  2. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه). چاپ 7. کتابفروشی اسلامی، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 273544