ماده 151 قانون ثبت اسناد و املاک

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 151 قانون ثبت اسناد و املاک (الحاقی 1351/10/18): حق‌الثبت املاک و حقوق اجرایی و هزینه تفکیک و حق‌الثبت اسناد رسمی و سایر درآمدهای ثبتی به حساب بانکی که از طرف ثبت کل اسناد و املاک تعیین می‌شود پرداخت می‌گردد و رویه الصاق و ابطال تمبر در این موارد ملغی است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

حق الثبت: به وجهی که بابت ثبت سند معامله یا ثبت ملک یا ثبت شرکت ها یا علائم یا اختراعات یا اسم تجارتی از متقاضی ثبت گرفته می شود، حق الثبت می گویند.[۱]

تفکیک: به تقسیم مال غیرمنقول به قطعات کوچکتر در عرف ثبتی، تفکیک گفته می شود.[۲]

سند رسمی: اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد مامورین در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است مانند سند مالکیت خانه، شناسنامه و... .[۳]

نکات توضیحی

تا پیش از الحاق ماده مزبور به قانون ثبت، نماینده اداره ثبت کل، موظف به نگهداری دفتر گردش تمبر بود. بر اساس بند 4 ماده 23 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316، دفترخانه علاوه بر سایر دفاتر موجود، موظف به داشتن دفتر گردش تمبر نیز بود.[۴] همچنین اینکه تا سال های پیش از انقلاب اسلامی، در بدو تشکیل ثبت اسناد و املاک معادل مبلغ وصولی بابت حق الثبت املاک، حقوق اجرایی، هزینه تفکیک، حق الثبت اسناد رسمی و سایر درآمدهای ثبتی تمبر مخصوص بر روی اوراق یا ظهر آن ها الصاق و باطل می گردید که پس از الحاق ماده 151 به قانون ثبت رویه الصاق تمبر ملغی گردید.[۵]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328768
  2. غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3997492
  3. ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 431428
  4. ماهنامه کانون سال 47 شماره 53 آبان و آذر 1383. مهنا، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3025796
  5. سیدجلیل محمدی. فرهنگ اصطلاحات ثبتی. ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 1345 شماره 27، 1345.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650976