ماده 30 قانون ثبت اسناد و املاک

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 30 قانون ثبت اسناد و املاک: در مواردی كه اداره اوقاف تقاضای ثبت می دهد مخارج راجع به ثبت را خود مستقيماً از عايدات موقوفه مورد تقاضا وصول خواهد نمود.

برای ثبت مساجد و اماكن متبركه و مدارس قديمه و تكايا و آب ‌انبارهای عمومی، تقاضای ثبت از طرف متولی يا اداره اوقاف بدون اخذ حق ‌الثبت و ‌مخارج مقدماتی پذيرفته خواهد شد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

ثبت املاک: به مفهوم جزء تشریفات قانونی خاص برای ثبت املاک و مستغلات در دفاتر رسمی دولتی مخصوص که بدان دفتر نماینده املاک گویند، می باشد.[۱]

حق الثبت: به وجهی که بابت ثبت سند معامله یا ثبت ملک یا ثبت شرکت ها یا علائم یا اختراعات یا اسم تجارتی از متقاضی ثبت گرفته می شود، حق الثبت می گویند.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در وقف عام، در صورتی که متولی معلوم باشد، تقاضای ثبت از وی پذیرفته می شود و در صورتی که تقاضا نکند و یا متولی معلوم نداشته باشد، نماینده اوقاف محل تقاضای ثبت را ارائه می دهد. در وقف خاص نیز متولی تقاضای ثبت را ارائه می نماید. وضعیت در حبس عام همچون وقف عام بوده و در ثبت باقی و مؤبد، وصی تقاضای ثبت را ارائه می کند.[۳]

نکات توضیحی

ثبت ملک در دفتر املاک شامل ثبت املاک موقوفه هم می شود که در چنین حالتی ملک موقوفه هم در دفتر املاک و هم در دفتر ثبت موقوفات ثبت می شود.[۴] معافیت موقوفات عام و سایر اشخاص مذکور در تبصره ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه از پرداخت حق الثبت اعم از حق الثبت املاک که در این ماده 20 قانون ثبت تصریح شده و حق الثبت اسناد علاوه بر موارد ذکر شده در فوق می توان به ماده 51 قانون دفاتر اسناد رسمی اشاره نمود.[۵]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118264
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328768
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118276
  4. بهرام حسن زاده. حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2784260
  5. ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 45 شماره 26. مهنا، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1659340