ماده 62 قانون ثبت اسناد و املاک

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 62 قانون ثبت اسناد و املاک: تراشیدن و پاک کردن و الحاق کردن به هر نحوی از انحا در دفا‌تر ثبت اسناد و املاک ممنوع است. کلیه الحاقات و آنچه که به جای کلمات تراشیده و یا در محل پاک شده نوشته می‌شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

ثبت اسناد: ثبت اسناد دارای دو مفهوم می باشد؛1. ثبت سند عقود و قراردادها و ایقاعات همچون وصیت و اقرارنامه ها، 2.اداره ای است که عهده دار ثبت املاک در کشور و ثبت سند عقود و قراردادها و غیره می باشد که در این مفهوم اصطلاح تفصیلی آن «ثبت اسناد و املاک» می باشد.[۱]

نکات توضیحی

این ماده از قانون ثبت و ماده 29 قانون دفاتر اسناد رسمی بر لزوم رعایت شرایط شکلی اسناد تأکید نموده و درصورتی که اشتباهی در نگارش سند رخ دهد باید در انتهای سند بلافاصله اشتباه صورت گرفته، توضیح داده شود و به امضای طرفین و سردفتر برسد[۲] و درصورتی که این شرایط شکلی رعایت نشود، کلیه الحاقات و موارد تراشیده شده و ... فاقد درجه اعتبار می باشد.[۳]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118240
  2. مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3447592
  3. محمود تفکریان. حقوق ثبت (شناخت دفاتر رسمی) (مقررات ثبت عقود، معاملات، تعهدات، ازدواج و طلاق). چاپ 5. نگاه بینه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2277412