ماده 133 قانون ثبت اسناد و املاک

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 133 قانون ثبت اسناد و املاک: کلیه مخارج و حقوق فوق‌الذکر به استثنای حق‌الاجرا به عهده طرفی است که تقاضای ثبت می‌نماید مگر اینکه بین طرفین متعاهدین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

حق الاجرا: حقوق دولتی است که به اسناد لازم الاجرا در صورت صدور و ابلاغ اجراییه تعلق می گیرد.[۱]

ثبت: به معنی برقرار و پابرجا کردن، یادداشت کردن و مطلبی را در دفتر نوشتن است.[۲]

نکات توضیحی

برابر این ماده از قانون ثبت، پرداخت حق الثبت برعهده متقاضی ثبت می باشد. لکن با توجه به مصوبه 10/4006 مورخ 1372/03/01 سازمان ثبت اسناد و املاک، که پرداخت حق التحریر بالمناصفه برعهده طرفین می باشد مگر خلاف آن توافق شده باشد، می توان ماده 133 قانون ثبت را بدین نحو تفسیر نمود که پرداخت حق الثبت نیز بالمناصفه برعهده طرفین باشد.[۳]

منابع

  1. نادر اسکافی. فرهنگ ثبتی (با اضافات و الحاقات). چاپ 6. دادگستر، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651028
  2. اردشیر شایان فر. تحلیل و بررسی مبانی فقهی و حقوقی ثبت احوال. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، کارشناسی ارشد.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651032
  3. بهرام حسن زاده و حمیدرضا آدابی. اجرای مفاد اسناد رسمی (مطابق آیین نامه جدید). چاپ 2. نگاه بینه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2122980