ماده 95 قانون ثبت اسناد و املاک

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 95 قانون ثبت اسناد و املاک: عموم ضابطین عدلیه و سایر قوای دولتی مکلف هستند که در مواقعی که از طرف مامورین اجرا به آن‌ها مراجعه می‌شود در اجرای مفاد ورقه اجراییه اقدام کنند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

اجراییه: ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیۀ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای محکوم‌له و توسط دادگاه بدوی صادر می‌شود. ملاک اجرای حکم قطعی دادگاه نیز برگ اجرائیه است.[۱]

نکات توضیحی

در راستای ماده مزبور، سوالی که به ذهن می رسد آن است که، آیا می توان از طریق اجرای دادگاه از بانک درخواست نمود تا اطلاعات مورد نیاز را به اجرا اعلام نماید؟ پاسخ این است که، اطلاعات مربوط به حساب مشتری بانک از اسرار شخصی و خصوصی وی بوده و بانک امین مشتری نسبت به پول و اطلاعات وی می باشد در نتیجه بانک نمی تواند اطلاعات مورد درخواست را در اختیار اجراء قرار دهد.[۲]

مقالات مرتبط

رویه های قضایی

منابع

  1. مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3450680
  2. احمدعلی حمیتی واقف. حقوق ثبت (ثبت املاک، ثبت اسناد و اجرای اسناد رسمی). چاپ 2. دانش نگار، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2390948