ماده 134 قانون ثبت اسناد و املاک

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 134 قانون ثبت اسناد و املاک: سوادهایی که از طرف محاکم و مدعیان عمومی و مستنطقین تقاضا می‌شود از حقوق دولتی معاف خواهد بود ولی در صورتی که سوادهای مزبوره را بدون علت و سبب تقاضا کرده باشند علاوه بر مجازات اداری، دو برابر حق معمولی از تقاضاکننده اخذ خواهد شد.

مواد مرتبط

  • مواد 119 تا 135 قانون ثبت

توضیح واژگان

محکمه: یا دادگاه، مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می شود.[۱]

مدعی العموم: یا دادستان یا مقام تعقیب، کسی است که ریاست دادسرا را به عهده دارد.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

نسبت به اخذ حق الثبت موضوع مواد 119 تا 135 قانون ثبت، در پاسخ به این سوال که آیا مقررات مزبور ناظر بر اعیان واقع در عرصه نیز می شود یا خیر؟ گفته شده است که مقررات تنها ناظر بر عرصه می باشد چرا که مقنن در مواد مختلف قانون ثبت نسبت به اعیان سکوت کرده و بنابر قاعده ای در علم اصول که بر پایه ی حکم عقلی نیز می باشد، سکوت در مقام بیان، بیان می باشد.[۳]

منابع

  1. یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
  2. نورمحمد صبری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320480
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق ثبت، ثبت املاک. چاپ 6. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2827024