ماده 85 قانون ثبت اسناد و املاک

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 85 قانون ثبت اسناد و املاک: هر‌گاه دفتر اسناد رسمی که باید با رعایت ماده ۸۲ معین شود در محضر یکی از مجتهدین جامع‌الشرایط باشد، حضور نماینده (به شرط اجازه وزارت عدلیه) در دفتر لازم نبوده و سندی که مطابق مقررات از دفتر صادر شده و به اداره ثبت صدور آن از ناحیه صاحب دفتر مسلم باشد در دفتر اداره به ثبت خواهد رسید.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

دفتر اسناد رسمی: به محل کار گروهی از وابستگان به ادارات ثبت که معاملات و عقود و اقاریر را ثبت می نماید، دفتر اسناد رسمی گفته می شود. دفتر اسناد رسمی در زبان تازی «مکاتب التوثیق» گفته می شود.[۱]

صاحب دفتر:به متصدی دفترخانه (دفاتر اسنادر سمی) سردفتر گفته می شود. به سردفتر، محضردار و صاحب محضر یا صاحب دفتر نیز گفته می شود.سر دفتر، مأمور عمومی است که در محل صلاحیت خویش، همه عقود و اعمال حقوقی و قضایی را که ذینفع بر حسب اختیار یا اجبار، اقدام به رسمی شدن آن هامی کند، ثبت می نماید.[۲]

نکات توضیحی

بنابر ماده 84 قانون ثبت، ضروری است تا در کنار سردفتر، شخص دیگری که نماینده اداره ثبت می باشد در دفتر اسناد رسمی حاضر شود. همچنین اینکه وی همانند سردفتر، دارای دفتری می باشد که باید عین سند ثبت شده در دفتر سردفتر را در دفتر خویش نماید. لیکن ماده 85 قانون ثبت استثناء ماده فوق الذکر گردیده است، که درصورتی که سردفتر، مجتهد جامع الشرایط باشد، حضور نماینده اداره ثبت در دفتر لازم نمی باشد.[۳]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330888
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333136
  3. ماهنامه کانون سال 47 شماره 53 آبان و آذر 1383. مهنا، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3025768