ماده 90 قانون ثبت اسناد و املاک

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 90 قانون ثبت اسناد و املاک: عایدات حاصله از حق‌الثبت دفا‌تر اسناد رسمی پس از پرداخت سهم صاحبان دفا‌تر، جز عایدات عمومی محسوب و تسلیم خزانه خواهد شد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

صاحب دفتر: به متصدی دفترخانه (دفاتر اسنادر سمی) سردفتر گفته می شود. به سردفتر، محضردار و صاحب محضر یا صاحب دفتر نیز گفته می شود.سر دفتر، مأمور عمومی است که در محل صلاحیت خویش، همه عقود و اعمال حقوقی و قضایی را که ذینفع بر حسب اختیار یا اجبار، اقدام به رسمی شدن آن هامی کند، ثبت می نماید.[۱]

حق الثبت: وجهی است که بابت ثبت سند معامله در دفترخانه یا ثبت ملک یا شرکت ها یا علائم یا اختراعات یا اسم تجاری از خوهان ثبت، در ادارات ثبت می گیرند.[۲]

دفتر اسناد رسمی: به محل کار گروهی از وابستگان به ادارات ثبت که معاملات و عقود و اقاریر را ثبت می نماید، دفتر اسناد رسمی گفته می شود. دفتر اسناد رسمی در زبان تازی «مکاتب التوثیق» گفته می شود.[۳]

نکات توضیحی

ثبت اسناد و رسمیت بخشیدن به آن ها منوط به پرداخت وجهی تحت عنوان حق الثبت به صندوق دولت است بدین ترتیب دولت حمایت خویش از اسناد رسمی و تضمین اجرای مفاد آن ها را منوط به دریافت حق الثبت می نماید. سابقا میزان حق الثبت بر اساس مبلغ سند تا مبلغ چهل میلیون ریال، سی در هزار و از مبلغ چهل میلیون ریال بع بالا نسبت به کل مبلغ، پنجاه در هزار محاسبه و وصول می شد اما با اصلاح مواد 123 و 124 اصلاحی قانون ثبت، به طور کلی نرخ دریافت حق الثبت، نیم درصد تعیین شده است. [۴]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333136
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. وسیط در ترمینولوژی حقوق. چاپ 3. گنج دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651248
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330888
  4. حمیدرضا آدابی. حقوق ثبت تخصصی حقوق ثبت املاک، ثبت اسناد، اجرای مفاد اسناد رسمی، ثبت شرکت ها. چاپ 5. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651252