ماده 120 قانون ثبت اسناد و املاک

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 120 قانون ثبت اسناد و املاک: حق‌الثبت املاک مطابق نظامنامه وزارت عدلیه به اقساط دریافت خواهد شد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

حق الثبت: به وجهی که بابت ثبت سند معامله یا ثبت ملک یا ثبت شرکت ها یا علائم یا اختراعات یا اسم تجارتی از متقاضی ثبت گرفته می شود، حق الثبت می گویند.[۱][۲]

نکات توضیحی

برای ثبت ملک لازم است که حق الثبت آن پرداخت شود. ماده 120 قانون ثبت برای رفاه مودیان دریافت آن را به صورت اقساط مقرر کرده است.[۳] در راستای مفاد ماده 120 قانون ثبت اسناد و املاک، آیین نامه راجع به ماده 120 قانون ثبت اسناد و املاک در سال 1325 به تصویب رسید.[۴] حق الثبت، طبق تعرفه های قانونی تعیین و به دستور ماده 118 قانون ثبت، وصول آن به سازمان ثبت اسناد و املاک محول شده و نحوه وصول هم در مواد 119 و 120 قانون مذکور مشخص شده است ملاک محاسبه حق مرقوم حداقل قیمت منطقه ای و در نقاطی که قیمت منطقه ای تعیین نشده طبق برگ ارزیابی اداره ثبت خواهد بود.[۵] حق الثبت املاک ثبت نشده (موضوع ماده 21) به ازای هر ده هزار ریال، هزار ریال دریافت می شود و برای موضوع ماده 148 و 147 قانون ثبت سند مالکیت دریافت می نمایند علاوه بر بهای دفترچه مالکیت معادل 50 در هزار بر مبنای ارزش منطقه بندی و یا برگ ارزیابی اخذ خواهد شد و به حساب دولت واریز می گردد و اگر ملک ثبت نشده باشد علاوه بر مبلغ فوق حق الثبت فوق الذکر وصول خواهد شد.[۵][۶]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328768
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. وسیط در ترمینولوژی حقوق. چاپ 3. گنج دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650840
  3. غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651064
  4. غلامرضا حجتی اشرفی. مجموعه کامل قوانین و مقررات محشای ثبتی (با اخرین اصلاحات و الحاقات). چاپ 11. گنج دانش، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650844
  5. ۵٫۰ ۵٫۱ علی حقیقت. ثبت املاک در ایران. چاپ 3. گنج دانش، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650852
  6. اسماعیل عابدینی. فرهنگ مختصر (ثبتی-حقوقی) راهگشا. چاپ 1. جنگل، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650836