ماده 132 قانون ثبت اسناد و املاک

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 132 قانون ثبت اسناد و املاک:

۱- برای تصدیق صحت هر امضا مقطوعاً پانصد ریال.

۲- تعرفه هزینه تهیه رونوشت از نقشه و تصدیق صحت نقشه موضوع ماده ۶۱ قانون ثبت به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود که به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.

مواد مرتبط

نکات توضیحی

بر اساس شق (1) بند (ی) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، امروزه حق الثبت تصدیق امضاء 500 ریال می باشد.[۱]

در خصوص تعرفه هزینه تهیه رونوشت و تصدیق صحت نقشه، ماده 2 آیین نامه اصلاحی هزینه تهیه رونوشت و تصدیق صحت نقشه موضوع ماده 61 قانون ثبت و بند 2 فراز (ی) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین مقرر می دارد: تقاضای اخذ رونوشت از اصل نقشه به اداره ثبت مربوطه تسلیم و با دستور مسئول اداره از طریق بایگانی ثبت به حسابداری ارسال می شود. حسابدار بر طبق ضوابط آتی میزان هزینه مربوط را محاسبه و فیش بانکی صادر و پس از واریز وجه به حساب بانکی (سایر درآمدهای ثبتی) توسط ذینفع شماره و تاریخ آن را روی تقاضانامه ثبت و سپس به نقشه بردار مربوط تسلیم و نقشه بردار ثبت نیز رونوشت نقشه را مطابق اصل نقشه تهیه و مطابقت با اصل آن را گواهی و امضا می نماید. سپس سوابق از طریق حسابداری به بایگانی عودت تا رونوشت نقشه پس از مهر و امضای مسئول اداره ثبت با اخذ رسید به ذینفع تسلیم گردد، بابت هزینه تهیه و گواهی رونوشت نقشه برای هر متر مربع سطح نقشه جمعا پنج هزار ریال اخذ می شود (کسر یک متر مربع تمام محسوب می شود) و چنانچه نقشه ملک که درخواست رونوشت آن چه با گواهی یا درخواست دادگاه یا تقاضای کتبی صاحبان املاک یا اشخاص ذینفع با هر یک از ارگان ها و وزارتخانه ها و موسسات و نهادها و شهرداری ها اعم از بخش عمومی یا خصوصی شده و به صورت نقشه کاداستر باشد تابع تعرفه های موضوع تبصره 32 قانون بودجه سال 1375 خواهد بود.[۲]

منابع

  1. ماهنامه کانون سال 47 شماره 52 شهریور و مهر 1383. مهنا، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1884992
  2. سیداحمد باختر. قانون ثبت اسناد و املاک در رویه قضایی با تجدیدنظر کلی. چاپ 2. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651024