ماده 84 قانون ثبت اسناد و املاک

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 84 قانون ثبت اسناد و املاک: نماینده‌ای که از طرف اداره کل ثبت اسناد و املاک برای هر دفتری تعیین می‌شود باید در اوقات کار در دفتر اسناد رسمی حاضر باشد تا هر معامله و تعهدی (را) که واقع می‌شود پس از ثبت در دفتر صاحب دفتر، در دفتر خود ثبت نماید. در هر یک از این دو دفتر باید نمره صفحه دفتر دیگری که سند در آن ثبت شده است قید گردد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

دفتر اسناد رسمی: به محل کار گروهی از وابستگان به ادارات ثبت که معاملات و عقود و اقاریر را ثبت می نماید، دفتر اسناد رسمی گفته می شود. دفتر اسناد رسمی در زبان تازی «مکاتب التوثیق» گفته می شود.[۱]

صاحب دفتر: به متصدی دفترخانه (دفاتر اسنادر سمی) سردفتر گفته می شود. به سردفتر، محضردار و صاحب محضر یا صاحب دفتر نیز گفته می شود.سر دفتر، مأمور عمومی است که در محل صلاحیت خویش، همه عقود و اعمال حقوقی و قضایی را که ذینفع بر حسب اختیار یا اجبار، اقدام به رسمی شدن آن ها می کند، ثبت می نماید.[۲]

نکات توضیحی

بنابر این ماده از قانون ثبت، در کنار سردفتر، شخص دیگری که نماینده اداره ثبت می باشد در دفتر اسناد رسمی حاضر می شود. همچنین اینکه وی همانند سردفتر، دارای دفتری می باشد که باید عین سند ثبت شده در دفتر سردفتر را در دفتر خویش نماید. لازم به ذکر است که استثناء این مسئله ماده 85 قانون ثبت می باشد که درصورتی که سردفتر، مجتهد جامع الشرایط باشد، حضور نماینده اداره ثبت در دفتر لازم نمی باشد.[۳] لازم به ذکر است که درحال حاضر برابر ماده 3 قانون دفاتر اسناد رسمی، وظایف نمایندگان اداره ثبت در دفتر اسناد رسمی ازبین رفته است و دفتریار جایگزین این نمایندگان شده‌اند.[۴]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330888
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333136
  3. ماهنامه کانون سال 47 شماره 53 آبان و آذر 1383. مهنا، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3025768
  4. ماهنامه کانون سال 47 شماره 53 آبان و آذر 1383. مهنا، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3025808