ماده 80 قانون ثبت اسناد و املاک

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 80 قانون ثبت اسناد و املاک: تاریخ استرداد باید در ذیل رسید با تمام حروف قید شود و همچنین اسم مسئول دفتر و مبلغ حق‌الحفاظه که اخذ می‌شود درج خواهد شد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

حق الحفاظه: اموالی که از جانب مقامات رسمی برای نگهداری به نفع مالک به شخصی سپرده می شود، به او حافظ گفته می شود که مستحق اجرت المثل عمل خویش می باشد به این اجرت المثل حق الحفاظه گفته می شود.[۱]

نکات توضیحی

طبق مواد 79 و 80 قانون ثبت، شخصی که سند امانتی را پس می گیرد در ستون ملاحظات دفتر امانت و در مقابل ثبتی که از امانات سند به عمل آمده با حضور دو نفر شاهد رسید نوشته و آن را امضا کند.[۲]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328784
  2. بهنام شیرازی. حقوق ثبت اسناد و املاک در ایران (شرح قانون ثبت املاک و اسناد ...). چاپ 1. مهرکلام، 1398.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651304