ماده 67 قانون ثبت اسناد و املاک

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 67 قانون ثبت اسناد و املاک: ثبت سند باید برای شخص بی‌سواد قرائت شده و این قرائت و همچنین رضایت مشارالیه باید در دفتر ثبت قید و از طرف معتمد امضا گردد. معامله‌کننده بی‌سواد نیز باید علامت انگشت خود را ذیل ثبت سند بگذارد.

مواد مرتبط

نکات توضیحی

برابر ماده مزبور و همچنین مقررات راجع به ارکان صحت عقود در قانون مدنی، رضایت طرفین معامله و نبودن اجبار و اکراه در صحت و نفوذ معاملات شرط می باشد. به همین سبب ادعای اکراه، اجبار یا نخواندن و نفهمیدن مفاد سند امری خلاف قاعده می باشد.[۱] برابر توضیحات فوق درصورتی که طرفین معامله یا یکی از آن ها، مدعی این امر باشند که سند را نخوانده امضاء نموده اند، چنین امری مسموع نخواهد بود. لیکن به نظر می رسد درصورتی که بتوانند این ادعا را اثبات نمایند، باید قائل بر بی اعتباری سند باشیم.[۲] درخصوص اخذ اثر انگشت از اشخاص باسواد به هنگام ثبت سند، با استنباط از ماده فوق و با توجه به اینکه ایجاد هر تکلیفی نیازمند قانون می باشد، آنچه متبادر به ذهن می شود این است که چنین امری مجاز نمی باشد.[۳] همچنین اینکه با توجه به صراحت ماده درخصوص اثر انگشت اشخاص بی سواد، چنانچه وی صاحب علامتی به عنوان امضاء یا مهر نیز باشد، نمی تواند از آن در ثبت اسناد استفاده نماید و تنها باید اثر انگشت آنان اخذ گردد.[۴]درخصوص اخذ امضاء و اثر انگشت معتمد در مورد مفاد مواد 64 و 66 قانون ثبت، گفته شده است که علیرغم آنکه در مواد مذکور به این موضوع هیچ اشاره ای نشده است اما از آنجا که هدف از وضع مواد مزبور، مشترک بوده و در رویه ی عملی دفاتر اسناد رسمی نیز چنین اقدامی صورت می گیرد، معتمد پس از انجام تکالیف خویش امضاء و اثر انگشت خویش را در ذیل مندرجات ثبت می نماید.[۵]

مقالات مرتبط

منابع

  1. مجله پژوهش های حقوقی شماره 14 سال 1387. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3587716
  2. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه). چاپ 7. کتابفروشی اسلامی، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 273572
  3. ماهنامه کانون سال 50 ضمیمه شماره 80 اردیبهشت 1387. کانون سردفتران و دفتر یاران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2042992
  4. ماهنامه کانون سال 50 شماره 86 آبان 1387. صفیه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1724540
  5. ماهنامه کانون سال 50 شماره 80 اردیبهشت 1387. صفیه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2107984