ماده 124 قانون ثبت اسناد و املاک

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 124 قانون ثبت اسناد و املاک: اصلاحی (۱۳۹۲/۰۸/۱۵) - حق‌الثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آن‌ها ممکن نباشد و انجام گواهی هر امضا و صدور رونوشت برای هر برگ و فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهی که از ادارات ثبت گرفته می‌شود به بیست هزار ریال افزایش یافته و برای المثنی سند علاوه بر پانزده هزار (۱۵/۰۰۰) ریال بهای دفترچه، دویست و پنجاه هزار (۲۵۰/۰۰۰) ریال نیز حق‌الثبت دریافت خواهد شد.

کلیه قوانین و مقررات که مغایر با این قانون باشد و نیز هر گونه معافیت از حق‌الثبت به استثنای قانون معافیت کلیه دانشجویان بورسیه و اعضای هیات علمی که جهت تحصیلات عالی یا استفاده از فرصت‌های مطالعاتی به خارج از کشور اعزام می‌گردند از حق‌الثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمی مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۲ به موجب این قانون لغو می‌گردد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

حق الثبت: به وجهی که بابت ثبت سند معامله یا ثبت ملک یا ثبت شرکت ها یا علائم یا اختراعات یا اسم تجارتی از متقاضی ثبت گرفته می شود، حق الثبت می گویند.[۱]

نکات توضیحی

اقرار بر زوجیت ذاتاً یک سند غیرمالی می باشد. همچنین حتی اگر در اقرارنامه، مهر ذکر شده باشد در هر صورت حق الثبت بر اساس ماده مزبور وصول خواهد شد.[۲]لازم به ذکر است که درخصوص تشخیص سند مالی یا غیرمالی معیار جامع و مانعی در قوانین و مقررات نیامده و مواردی که وجود دارد را نیز نمی توان به عنوان حکم کلی برای تمیز این دو نوع سند به کار برد. لیکن شاید تنها معیاری که می توان به آن تکیه کرد، معیار مذکور در ماده مزبور باشد و آن «قابلیت ارزیابی و تقویم موضوع سند» می باشد. بدین مفهوم که اگر موضوع سندی قابلیت تقویم و ارزیابی به پول را داشته باشد، سندی مالی و در غیر اینصورت سندی غیرمالی خواهد بود.[۳]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328768
  2. ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 46 شماره 43. مهنا، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1870612
  3. ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 46 شماره 43. مهنا، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1870632