ماده 56 قانون ثبت اسناد و املاک

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 56 قانون ثبت اسناد و املاک: اسناد باید حرف به حرف از اول تا آخر متن و حاشیه سجل و ظهر ثبت شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

ثبت اسناد: ثبت اسناد دارای دو مفهوم می باشد؛1. ثبت سند عقود و قراردادها و ایقاعات همچون وصیت و اقرارنامه ها، 2.اداره ای است که عهده دار ثبت املاک در کشور و ثبت سند عقود و قراردادها و غیره می باشد که در این مفهوم اصطلاح تفصیلی آن «ثبت اسناد و املاک» می باشد.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

پیش از تصویب قانون ثبت املاک و اسناد، اسناد عادی که در منازل علمای شهر نوشته می شدند، برخی از علما در حاشیه سندِ معامله، گواهی مبنی بر اقرار طرفین معامله به وقوع معامله را می نوشتند که این حاشیه نویسی «سجل وقوعی» تلقی می شود.[۲]

نکات توضیحی

بنابر این ماده از قانون ثبت و ماده 29 قانون دفاتر اسناد رسمی، سردفتران مکلف به تنظیم و ثبت حرف به حرف اسناد از ابتدا تا انتها و حاشیه سجل و همچنین ظهر آنها در دفتر ثبت می باشند. در نتیجه هیچ چیزی از سند نباید ثبت نشده باقی بماند.[۳]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118240
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 332372
  3. مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3447588