ماده ۷۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۷۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده (714) موجب صدمه بدنی شود که باعث نُقصان یا ضعف دائم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن شود و ‌یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدو‌م گردد، بدو‌ن آنکه عضو از کار بیافتد یا باعث و‌ضعِ حَمل زن قبل از موعد طبیعی شود مرتکب به حبس از یک ماه تا سه ‌ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدو‌م محکوم خواهد شد.

توضیح واژگان

منظور از «منافع» یکی از موارد مندرج در مواد 675 تا 708 می باشد. [۱]

پیشینه

سابقا قانونگذار در ماده 151 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1362، ایراد صدمات بدنی و یا سلب قدرت کار بر اثر حوادث رانندگی را که بیش از دو ماه به طول بیانجامد، مورد جرم انگاری قرار داده بود.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مطابق ماده، در صورتی که رانندگی یا تصدی وسیله نقلیه موتوری منجر به ایراد صدمه به منافع، نقصان یا ضعف یکی از اعضا و یا زایمان زود هنگام گردد، مرتکب به مجازات فوق محکوم خواهد شد.[۳] برای تحقق این جرم نیز مانند ماده 714 باید عنصر روانی مرتکب مبنی بر تقصیر در رانندگی احراز شود.[۴]

رویه های قضائی

کمیسیون تخصصی معاونت آموزشی قوه قضائیه در خصوص مجازات راننده ای که در اثر حادثه رانندگی صرفا به خودش صدمه زده است بیان میکند: همان طور که اقدام به خودکشی در مقررات جزائی، جرم محسوب نمیشود، صدمه غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی نسبت به خود راننده نیز جرم به حساب نمی آید و مواد 715، 716 و 717 قانون مجازات اسلامی، ناظر به صدمات وارده به شخص یا اشخاص دیگر است. [۵]

منابع

  1. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 355596
  2. هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1940164
  3. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 612320
  4. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 612320
  5. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 612332