ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار (74) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی(تجاری) کالای یادشده محکوم می شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عنصر مادی این جرم، خریدن یا حمل یا نگهداری مشروبات الکلی است و از آنجا که خرید و فروش با ایجاب و قبول محقق میشود نیازی به قبض و اقباض نیست.[۱]عنصر معنوی جرم، سوءنیت عام در نظر گرفته شده است و نیازی به سوءنیت خاص نیست [۲]و انگیزه مرتکب هم تفاوتی ایجاد نمیکند،[۳]اما اگر قصد مرتکب از انجام عمل مزبور، امر جایز و مباحی باشد،عنصر معنوی برای این جرم احراز نمیگردد. [۴]واضح است که انجام این موارد توسط غیرمسلمان، به شرط آنکه علنی نباشد جرم نیست، چون به آنها اجازه استعمال مواد الکلی داده شده است.[۵]

مستندات فقهی

روایاتی در مورد حرمت خرید و فروش و تهیه مسکرات وجود دارد از جمله روایتی از امام باقر که فرمودند پیامبر ده نفر را در مورد خمر لعنت کرد: کسی که درخت میوه آن را بکارد، کسی که از آن محافظت کند، کسی که آن را بسازد، کسی که آن را بنوشد، ساقی آن، حمل کننده آن، کسی که به سوی آن فرستاده شود، کسی که آن را بفروشد، کسی که آن را بخرد و کسی که بهای آن را بپردازد.[۶]

رویه های قضایی

منابع

  1. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 611748
  2. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1431196
  3. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1431196
  4. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1431196
  5. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 677200
  6. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 611776
  7. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 677188