ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هرکس از سفید مُهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آو‌رده سوء استفاده نماید به شش ماه تا یک سال و شش ماه حبس محکوم خواهد شد.

توضیح واژگان

«سفید مهر» ورقه ای است به کلی سفید که دارای امضا، مهر یا اثر انگشت است و صاحب امضا یا مهر نظر به اعتماد به طرف مقابل، آن را به او میدهد تا اگر بخواهد آن را کامل گرداند.[۱]

«سفید مهر» مترادف «سفید امضا»ست[۲]

منظور از «سوء استفاده» آن است که دارنده سفید مهر یا سفید امضا، چیزی در آن بنویسد که که مورد توافق آنها نبوده است.[۳]

پیشینه

قانون تعزیرات مصوب 1362، سوء استفاده از سفید مهر سپرده شده به شخص را در حکم خیانت در امانت و سوء استفاده از سفید مهری که سپرده نشده و خود شخص آن را به دست آورده بود، جعل به حساب می آورد، این تفاوت در حال حاضر در ماده 673 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 وجود ندارد.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

رفتار فیزیکی این جرم، سوءاستفاده است و به صورت فعل مادی مثبت محقق میشود مانند آنکه در کاغذی که سفید مهر یا سفید امضاست، چیزی نوشته شود.[۵]

عنصر معنوی این جرم، شامل سوء نیت عام و همچنین «قصد اضرار به دیگری» به عنوان سوء نیت خاص است [۶]که با توجه به اطلاق ماده، ضرر هر شخص ذی نفعی برای تحقق جرم کفایت میکند.[۷]

پر واضح است امضا یا مهر در ورقه باید قبل از درج مطالب در سند، به منظور تایید بعدی آنها به عمل آمده باشد،[۸] بنابراین اگر در سفید مهر یا سفید امضا چیزی نوشته شده باشد و آن نوشته را تغییر دهند یا چیزی به آن اضافه کنند، از شمول ماده 673 خارج و عنوان جعل پیدا میکند. [۹]همچنین جرم موضوع این ماده، اگر چه در مبحث خیانت در امانت بیان شده است اما احکام خاص خیانت در امانت در مورد آن اعمال نمیشود مثلا قرار تامین بازداشت موقت در جرم موضوع ماده 673 الزامی نیست و تعلیق مجازات در آن امکان دارد.[۱۰]

این جرم واجد حیثیت عمومی است و با گذشت شاکی، تعقیب متهم و اجرای مجازات موقوف نخواهد شد.[۱۱]

مصادیق و نمونه ها

کسب اعتبار و شهرت کاذب با نوشتن مطالبی بر روی سفید امضا یا ایجاد مشکلات سیاسی و خانوادگی برای صاحب امضا با انجام این کار، موجب تحقق جرم موضوع این ماده میشود.[۱۲]

مقالات مرتبط

منابع

 1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333236
 2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333240
 3. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609768
 4. حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434248
 5. عباس زراعت. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. فکرسازان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1788084
 6. محمدجعفر حبیب زاده. تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران. چاپ 2. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2021336
 7. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609776
 8. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 676624
 9. عباس زراعت. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. فکرسازان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1788080
 10. عباس زراعت. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. فکرسازان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1788076
 11. محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 9. امیرکبیر، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2093996
 12. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 31. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 580048