ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضرر های نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از این که به این و‌اسطه تقاضای و‌جه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (74) ضَربه یا زندان از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

توضیح واژگان

منظور از «ضررهای نفسی» هر نوع خطر یا صدمه به سلامتی است.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

هر چند جرم موضوع این ماده، مطلق است،[۲] اما چنانچه تهدید، منتهی به نتیجه ای شود، مرتکب به مجازات آن نتایج نیز محکوم میگردد.[۳] به عنوان عنصر معنوی، سوءنیت عام کفایت میکند.[۴]

در مورد ارزشی که در این ماده، مقصود بوده و مورد تهدید قرار گرفته، باید عنایت داشت که آن ارزش مورد تهدید واقع شده، حمایت قانونی را با خود داشته باشد، بنابراین تهدید فرد به اعلام جرم ارتکابی او به مراجع قضایی، نمیتواند تهدید مجرمانه قلمداد شود.[۵]

خود تهدید نیز در صورتی موثر است که فرد تهدید کننده به عملی ساختن آن توانمند باشد.[۶] از نظر حقوق ایران، تهدید حتما باید به سمع طرف مقابل برسد.[۷]

تهدید به افشا نیز باید ناظر به موضوعی معین باشد و عباراتی چون"میدانم چطور حالت را جا بیاورم"مصداق جرم نیست.[۸]

همچنین منطوق این ماده این نکته را میرساند که لفظ «دیگران» ظهور در اشخاص حقیقی دارد اما با توجه به ماده 588 قانون تجارت شمول ماده 669 بر اشخاص حقوقی نسبت به مواردی که با مفاد ماده 588 مطابقت دارد، بلامانع است. [۹]

نکات توضیحی

هرچند صرف تهدید در این ماده، کافی دانسته شده است و نیاز نیست درخواست کننده حتما درخواستی داشته باشد[۱۰]

رویه قضایی

طبق نظریه مشورتی شماره 7/1400/185 مورخ 1400/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، شرط تحقق جرائم توهین یا تهدید از طریق تلفن، استماع الفاظ یا رسیدن اعمال موضوع جرم به مخاطب است و از طريق تلفنی و پیامکی نیز محقق می‌شود[۱۱]

مقالات مرتبط

منابع

 1. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 536228
 2. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 358180
 3. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 536276
 4. ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1576284
 5. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 536304
 6. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 536300
 7. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 358440
 8. بهمن کشاورز. مجموعه محشای قانون تعزیرات. چاپ 4. گنج دانش، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2815488
 9. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 536272
 10. محمد یکرنگی. جرایم علیه اجرای عدالت قضایی (مطالعه تطبیقی). چاپ 2. خرسندی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3171796
 11. نظریه شماره 7/1400/185 مورخ 1400/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تحقق جرم توهین و تهدید از طريق تماس تلفنی و تاثیر شهادت شهود در علم قاضی#رویه های قضایی