ماده ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): دیه موضحه هر یک از دنده‌ ها، یک‌ چهارم دیه شکستن آن، دیه ترک ‌خوردن هر‌ یک از دنده‌ های محیط به قلب، یک ‌هشتادم دیه کامل، و دیه دررفتگی آن، هفت ‌و نیم هزارم دیه کامل است. دیه ترک ‌خوردن هر‌ یک از دنده‌ های دیگر هفت ‌هزارم دیه کامل و دیه دررفتگی آنها پنج ‌هزارم دیه کامل است.

توضیح واژگان

زخم «موضحه» عبارت از زخمی است که موجب دیده شدن سفیدی استخوان شود، دیه این زخم، یک چهارم شکستن دیه شکستن آن عضو است.[۱]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

برخی از فقها معتقدند اگر استخوان دو طرف سینه به موجب کوبیده شدن آن کج یا خمیده شود، موجب نصف دیه و در فرضی که فقط یک طرف استخوان خمیده شود، یک چهارم دیه ثابت می شود.[۲]

رویه های قضایی

بر اساس رأی صادره از شعبه شانزده دیوان عالی کشور در تاریخ 69/9/7، دیه ترک خوردن دنده سمت چپ معادل چهار دینار است.[۳]

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدمحمد صدری. متون فقه (قسمت چهارم) (دادرسی در ترجمه لمعه) (قضا، شهادت، حدود، قصاص و دیات). چاپ 1. اندیشه های حقوقی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4101092
  2. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد چهارم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3362004
  3. یداله بازگیر. قانون مجازات اسلامی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (قسمت سوم) (قصاص عضو و دیه اعضا). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2817624