ماده ۱۱۰ قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۱۰ قانون تجارت: شرکاء نمی توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آراء.

توضیح واژگان

تابعیت از تبع گرفته شده؛ تبع، در لغت یعنی پیروی و دنباله روی[۱] و تابعیت یعنی رابطه ای سیاسی که اشخاص حقیقی و حقوقی را به دولتی منتسب نموده و حقوق و وظایفی را برای آن شخص به وجود می آورد.[۲] و تابعیت، رابطه ای است که یک شخص حقیقی یا حقوقی را، به دولتی وصل می نماید.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تغییر تابعیت شرکت، از جهت لزوم حفظ سرمایه های کشور، حائز اهمیت فراوان است.[۴] و به موجب ماده 1 قانون راجع به ثبت شرکت ها، شرکتی که در ایران تأسیس گردیده؛ و مرکز اصلی آن نیز در ایران باشد؛ ایرانی محسوب می گردد. ولی قانون مزبور، دررابطه با تغییر تابعیت شرکت، ساکت است. و باتوجه به فقدان راهکار قانونی جهت تغییر تابعیت شرکت، چنین امری غیرممکن به نظر می رسد؛ مگراینکه شرکا، شرکت را منحل نموده؛ و مبادرت به تشکیل شرکتی در خارج از کشور نمایند.[۵]

انتقادات

باتوجه به اینکه ممکن است سرمایه های ایرانی، که به شرکت بامسئولیت محدود سپرده شده؛ با تغییر تابعیت شرکت، تحت حاکمیت کشور خارجی درآید؛ ضروری است که همانند شرکت های سهامی، تغییر تابعیت این نوع شرکت نیز ممنوع گردد.[۶]

منابع:

  1. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4057816
  2. نشریه دادرسی شماره 50 خرداد و تیر ماه 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1914272
  3. محمد سهرابی. حقوق بین الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین). چاپ 1. گنج دانش، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1049912
  4. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2200620
  5. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2200620
  6. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2200620