ماده ۵۳۹ قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 539 قانون تجارت: مهلت استیناف از حکم ورشکستگی ده روز از تاریخ ابلاغ است - به این مدت برای کسانی که محل اقامت آنها از مقر محکمه بیش از‌شش فرسخ فاصله دارد از قرار هر شش فرسخ یک روز اضافه می‌شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

حکم ورشکستگی را قابل اعتراض و پژوهش[۱] و فرجام دانسته اند.[۲] پژوهش از حکم ورشکستگی را نباید مانع اجرای آن دانست. اما به باور گروهی مدیر یا اداره تصفیه در راستای جلوگیری از ورود صرر به تاجر ورشکسته در صورت فسخ حکم بدوی، عملاً تا زمان صدور حکم پژوهشی فقط مبادرت به اقدامات تأمینی می نمایند.[۳]همچنین به باور برخی از نویسندگان با توجه به مستمر بودن مسأله حیات تجاری، نمی توان قاعده «اعتبار امر مختومه» را در دعوی ورشکستگی جاری دانست.[۴]

مقالات مرتبط

رویه های قضایی

منابع

  1. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838576
  2. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838540
  3. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838580
  4. محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4244448