ماده ۴۹۰ قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 490 قانون تجارت: پس از تصدیق شدن قرارداد ارفاقی دعوی بطلان نسبت به آن قبول نمی‌شود مگر اینکه پس از تصدیق مکشوف شود که در میزان دارایی‌ یا مقدار قروض حیله به کار رفته و قدر حقیقی قلمداد نشده است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تقلب و به کار بردن حیله ممکن است به وسیله عمل حقوقی باشد. مانند معامله به قصد فرار از دین. همچنین ممکن است این اقدام از طریق واقعه حقوقی انجام شود. اعم از اینکه فعل باشد یا ترک فعل.کتمان متقلبانه حقیقت نیز صورت دیگری از حیله و تقلب است.[۱]

مقالات مرتبط

معنا و مفهوم حسن نیت در قراردادها

تناسب مداخلات قضائی بادرجةتوقف بنگاه اقتصادی درحقوق ایران و فرانسه

منابع

  1. احمد دیلمی. حسن نیت در مسئولیت مدنی. چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1057060