ماده ۵۰۲ قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 502 قانون تجارت:اگر طلبکاران ارفاقی بعد از توقف تاجر تا زمان فسخ یا ابطال چیزی گرفته‌اند ماخوذی آنها از وجهی که به ترتیب غرما به آنها می‌رسد ‌کسر خواهد شد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در فرض تقسیم دارایی تاجر میان غرما به ترتیب مقرر در ماده 501 قانون تجارت چنانچه پس از توقف تاجر تا زمان فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی، هریک از طلبکاران ارفاقی چیزی دریافت کرده باشند، مأخوذی آن ها از وجوهی که باید بر حسب ترتیب به طلبکاران برسد کسر می شود.[۱] لذا طلبکار ارفاقی باید سهم خویش را به نسبت کل مبلغی که پیش از انعقاد قرارداد ارفاقی به او تعلق می گرفته است دریافت داشته و مبلغی که پیشتر دریافت کرده است از دریافتی وی کسر شود.[۲]موضوع بحث قانونگذار در این ماده دریافتی طلبکاران بعد از توقف است نه آن چه پس از تصدیق قرارداد گرفته اند.[۳]

مواد مرتبط

ماده 501 قانون تجارت

منابع

  1. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839204
  2. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268856
  3. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268848