ماده ۴۶۴ قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 464 قانون تجارت:هر طلبکاری که طلب او تشخیص یا جزء صورت‌حساب دارایی منظور شده می‌تواند در حین تشخیص مطالبات سایر طلبکارها حضور‌به هم رسانیده و نسبت به طلبهایی که سابقاً تشخیص شده یا فعلاً در تحت رسیدگی است اعتراض نماید - همین حق را خود تاجر ورشکسته هم‌خواهد داشت.

فلسفه و مبانی نظری ماده

حضور در جلسه تشخیص مطالبات و حق اعتراض را باید از حقوق طلبکارانی دانست که طلب آن ها تشخیص یا جزء صورت دارایی منظور شده است.[۱]

منابع

  1. محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320880