ماده ۱۱۸ قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۱۸ قانون تجارت: شرکت تضامنی وقتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نکات توضیحی تفسیری دکترین

پیدایش شخصیت حقوقی شرکت تضامنی، منوط به رعایت مفاد ماده ۱۱۸ قانون تجارت است.[۳]

نکات توضیحی

قانونگذار در ماده ۱۱۸ قانون تجارت، نحوه ارزیابی سهم الشرکه غیرنقدی را مشخص ننموده و جهت تقویم آن، محدودیتی قرار نداده‌است. پس لزومی ندارد که همانند شرکت‌های سهامی، تقویم سهم الشرکه، توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت پذیرد. بلکه رضایت شرکا در این باره کافی است.[۴]

نکته‌ی دیگر آن که هر چند مقنن، ضمانت اجرای تخلف از ماده ۱۱۸ قانون تجارت را تعیین ننموده؛ اما به نظر می‌رسد؛ باتوجه به امری بودن مفاد ماده ۱۱۸ قانون تجارت و وحدت ملاک از ماده ۱۰۰ قانون تجارت در رابطه با شرکت با مسئولیت محدود، آثار تخطی از مقررات این ماده نیز، بطلان شرکت تضامنی خواهد بود.[۵]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

آثار بطلان قراردادهای تجاری نسبت به‌اشخاص ثالث

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333680
  2. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 421120
  3. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2096908
  4. یداله بازگیر. موازین حقوق تجارت در آرای دیوانعالی کشور. چاپ 2. بازگیر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2938780
  5. محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4240184