ماده ۴۵۵ قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 455 قانون تجارت: صاحب‌ منصبان پارکه می‌توانند فقط به عنوان نظارت به منزل تاجر ورشکسته رفته و در حین برداشتن صورت دارایی حضور به هم‌ رسانند. مامورین پارکه در هر موقع حق دارند به دفاتر و اسناد و نوشتجات مربوطه به ورشکستگی مراجعه کنند.

‌این مراجعه نباید باعث تعطیل جریان امر باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بر اساس ماده فوق دادستان می تواند در هنگام صورتبرداری از دارایی تاجر حاضر شود. البته حضور او فقط جنبه نظارتی و تشریفاتی داشته و نمی تواند در کار مدیر تصفیه دخالت کند.[۱] هرچند دادستان می تواند در هر زمان به اسناد و دفاتر مربوط به امر ورشکستگی مراجعه کند، اما نمی توان در فرضی که چنین مراجعاتی تعطیلی جریان تصفیه را بدنبال دارد، این قاعده را پذیرفت.[۲]

منابع

  1. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268348
  2. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268436