ماده ۴۶۰ قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 460 قانون تجارت: وجوهی که به توسط مدیر تصفیه دریافت می‌شود باید فوراً به صندوق عدلیه محل تسلیم گردد. صندوق مزبور حساب مخصوصی برای‌ عمل ورشکسته اعم از عایدات و مخارج باز می‌کند وجوه مزبور از صندوق مسترد نمی‌گردد مگر به حواله عضو ناظر و تصدیق مدیر تصفیه.

توضیح واژگان

عایدات را درآمد خالص افراد در یک سال مالی دانسته اند. این درآمد خالص پس از کسر هزینه های ذیل به دست می آید:

  • هزینه های متعارف نظیر خوراک، پوشاک، مسکن و...
  • اموال مغصوبه و مسروقه
  • مالی که از جهت غرامت و یا جریمه باید پرداخت شود.
  • هزینه تعمیر مغازه و منزل مسکونی و اراضی مورد کشت و تعمیرات قنات و چاه و نظایر آن ها[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بر اساس این ماده وجوه دریافتی توسط مدیر تصفیه لازم است بالافاصله تسلیم صندوق دادگستری محل شده و این صندوق نیز باید حسابی مخصوص برای عمل ورشکسته (اعم از عایدات و مخارج) باز کند. استرداد این وجوه از صندوق دادگستری، صرفا به حواله عضو ناظر و تصدیق مدیر تصفیه امکان پذیر است.[۲]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 335792
  2. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481112