ماده ۵۳۴ قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 534 قانون تجارت:در مورد دو ماده قبل مدیر تصفیه می‌تواند با اجازه عضو ناظر تسلیم مال‌التجاره را تقاضا نماید ولی باید قیمتی را که بین فروشنده و تاجر‌ ورشکسته مقرر شده است بپردازد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بر اساس این ماده مدیر تصفیه هم می تواند با تصویب عضو ناظر تسلیم مال التجاره را پس از پرداخت ثمن مقرر در عقد تقاضا کند.[۱] لازم است مدیر تصفیه در انجام این امر به سود و زیان تاجر ورشکسته توجه کرده و معامله را در صورتی که به سود تاجر باشد تقاضا کند.[۲]چنناچه مدیر تصفیه یا اداره تصفیه درخواست تسلیم مال را نکند، فروشنده فقط در صورتی حق فروش مال را دارد که از دادگاه صالح تقاضای فسخ قرارداد را به دلیل عدم پرداخت قیمت کالا نموده باشد.[۳]گروهی بیان داشته اند که اختیار مدیر تصفیه در تقاضای تسلیم مل التجاره با خیار تأخیر ثمن را نباید مانعه الجمع دانست. لذا در صورت وجود این خیار، فروشنده حق فسخ دارد.[۴]این ماده در واقع از جمله موادی است که حق حبس را وسیله ای برای دست یافتن طلبکار به تمام حق خود می داند.[۵]

مواد مرتبط

ماده 532 قانون تجارت

ماده 533 قانون تجارت

مقالات مرتبط

منابع

  1. مهدی شهیدی. اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 681236
  2. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838776
  3. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268940
  4. محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4244432
  5. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 444276