ماده ۴۷۷ قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 477 قانون تجارت:مجمع عمومی مزبور در محل و روز و ساعتی که از طرف عضو ناظر معین شده است در تحت ریاست مشارالیه منعقد می‌شود -‌طلبکارهایی که طلب آنها تشخیص و تصدیق شده است و همچنین طلبکارهایی که طلب آنها موقتاً قبول گردیده یا وکیل ثابت‌الوکاله آنها حاضر‌می‌شوند تاجر ورشکسته نیز به این مجمع احضار می‌شود مشارالیه باید شخصاً حاضر گردد و فقط وقتی می‌تواند اعزام وکیل نماید که عذر موجه داشته‌ و صحت آن به تصدیق عضو ناظر رسیده باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

پس از تعیین طلبکاران تاجر ورشکسته و قبول طلب آنها، از بستانکاران دعوت می شود در جلسه ای حضور یافته و پیشنهادات راجع به قرارداد ارفاقی مورد رسیدگی قرار گیرد. در این جلسه طلبکاران و یا وکیل آن ها حضور یافته و تاجر باید شخصاً حاضر شود. مگر آنکه دارای عذر موجه مورد تصدیق اداره تصفیه باشد. در این صورت امکان اعزام وکیل از سوی تاجر نیز وجود دارد.[۱] در محل هایی که اداره تصفیه وجود ندارد، لازم است این عذر موجه به تصدیق عضو ناظر برسد.[۲]

مقالات مرتبط

تناسب مداخلات قضائی بادرجةتوقف بنگاه اقتصادی درحقوق ایران و فرانسه

منابع

  1. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839136
  2. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268756