ماده ۵۴۵ قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 545 قانون تجارت: در صورتی که تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر از طرف مدعی‌العموم به عمل آمده باشد مخارج آن را به هیچ وجه نمی‌توان به هیات‌طلبکارها تحمیل نمود - در صورت انعقاد قرارداد ارفاقی مامورین اجرا نمی‌توانند اقدام به وصول این مخارج کنند مگر پس از انقضای مدتهای معینه در‌قرارداد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در این ماده مشخص نشده که آیا تاجر باید شخصاً متحمل هزینه ها شود یا با توجه به دخالت رییس دادگستری در امر تعقیب، پرداخت هزینه ها با دولت است؟ گروهی معتقدند با توجه به اینکه رییس دادگستری نمی تواند همانند یک شاکی خصوصی در دادگاه صالح به نمایندگی از طرف دولت متقاضی پرداخت ضرر و زیان شود، لذا در فرض محکومیت تاجر نیز نمی تواند به نمایندگی از سوی دولت متقضای بازپرداخت هزینه های تعقیب تاجر از او گردد.[۱]

منابع

  1. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268004