ماده ۴۹۹ قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 499 قانون تجارت: بدون فوت وقت به اسنادی که مطابق ماده قبل ابراز شده رسیدگی می‌شود - نسبت به مطالباتی که سابقاً تشخیص یا تصدیق شده است‌ رسیدگی جدید به عمل نمی‌آید - مطالباتی که تمام یا قسمتی از آنها بعد از تصدیق پرداخته شده است موضوع می‌شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بر اساس این ماده لازم است رسیدگی به اسناد مطالباتی که طلبکاران جدید ابراز می کنند، بدون فوت وقت رسیدگی شود. البته نیازی به رسیدگی مجدد مطالباتی که قبلاً تشخیص و تصدیق شده اند نیست. بلکه مطالباتی موضوع می شود که تمام یا قسمتی از آن ها بعد از تصدیق پرداخت شده است.[۱]

منابع

  1. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2482328