ماده ۲۸۱ قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۸۱ قانون تجارت: اگر روز دهم تعطیل باشد اعتراض روز بعد آن به عمل خواهد آمد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

درواقع این ماده، بیانگر قابل تمدید بودن مهلت اعتراض، موضوع ماده قبل است.[۱]

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۹۵۲ مورخه ۲۵/۱۰/۱۳۵۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، «باتوجه به مواد ۲۸۰ و ۲۸۱ قانون تجارت، که مصرح است: (امتناع از تأدیه وجه برات، باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ وعده، به وسیله نوشته‌ای که اعتراض عدم تأدیه نامیده می‌شود؛ معلوم گردد) و (اگر روز دهم تعطیل باشد؛ اعتراض، روز بعد آن به عمل خواهد آمد) و باتوجه به مواد ۲۹۳ و ۲۹۷ آن قانون، که مراجع گیرنده اعتراض نامه را معین کرده‌است. به نظر می‌رسد که روزهای پنجشنبه، که مراجع گیرنده اعتراض نامه تعطیل رسمی ندارند؛ نمی‌تواند جزء مدت اعتراض محسوب گردد.»[۲]

منابع

  1. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4139780
  2. فرشته سلیمی الیزایی. چک در رویه قضایی. چاپ 3. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2859820