ماده ۵۸۴ قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 584 قانون تجارت:تشکیلات و موسساتی که برای مقاصد غیر تجارتی تاسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت عدلیه معین‌خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند.

توضیح واژگان

مقصود از مؤسسه مجموعه ای از اموال است که در راستای تحقق یک هدف اجتماعی ایجاد شده و تابع مجموعه مقررات خود است.[۱] مؤسسات غیر تجاری مؤسساتی هستند که به دنبال سود مادی نبوده و اگرچه ممکن است به طور کلی نیز به امور مادی بی اعتنا نباشند، اما این مسائل برای آن ها اولویت اول نیست.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در خصوص ثبت مؤسسات غیر تجاری لازم است ابتدا این مؤسسات را به دو گروه تقسیم کنیم:

  1. مؤسسات دولتی و بلدی که به محض ایجاد و بدون نیاز به ثبت دارای شخصیت حقوقی هستند.
  2. مؤسسات غیر تجاری غیر دولتی که صرفاً بعد از ثبت در دفاتر مخصوص دارای شخصیت حقوقی می شوند.[۳]

لذا مؤسسات غیر تجاری تا زمانی که به ثبت نرسند، صرفاً یک اجتماع ساده تلقی می شوند.[۴] بنابراین تاریخ دقیق ایجاد شخصیت حقوقی مؤسسات غیر تجاری را باید تاریخ ثبت آن ها در دفاتر مخصوص وزارت دادگستری دانست.[۵]مهم ترین اقسام این مؤسسات را انجمن ها، سندیکاها دانسته اند.[۶] لذا تشکیلات غیر تجاری از تاریخ ثبت شخصیت حقوقی یافته و می توانند تحت عناوینی نظیر انجمن، کانون، بنگاه و ... فعالیت کنند.[۷]

مواد مرتبط

آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری (مصوب 1377) [۸]

مقالات مرتبط

رویه قضایی

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340220
  2. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی. چاپ 4. دانشگاه تهران، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1479920
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118360
  4. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی. چاپ 4. دانشگاه تهران، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1479924
  5. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2884564
  6. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی. چاپ 4. دانشگاه تهران، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1479928
  7. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2202680
  8. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2202692