ماده ۱۱۳ قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۱۳ قانون تجارت: مفاد ماده ۷۸ این قانون راجع به تشکیل سرمایه احتیاطی در شرکتهای با مسئولیت محدود نیز لازم الرعایه است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مطالعات تطبیقی

در رویه قضایی فرانسه، تشکیل ذخیره اختیاری توسط مجمع عمومی، یا با موافقت اکثریت شرکا، قانونی است. مشروط بر اینکه به منظور مقابله با یک خطر معین باشد. به نظر می‌رسد که اگر احتمال خطر معین، زیاد باشد؛ مبلغی که برای مقابله با آن کسر می‌شود؛ ماهیتی غیر از ذخیره احتیاطی دارد و یک نوع پیش‌بینی «محل» است برای تأمین یک هزینه معین. چراکه ذخیره احتیاطی، وقتی مصداق پیدا می‌کند که مبلغی از سود، برای هدف‌های غیرمشخص کسر شده باشد.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عمل به مفاد ماده ۱۱۳ قانون تجارت، از وظایف مدیران شرکت با مسئولیت محدود، محسوب می‌گردد.[۳] شرکت با مسئولیت محدود، دارای سرمایه احتیاطی خواهد بود و برای این منظور، لازم است که همه ساله، لااقل یک بیستم از سود خالص شرکت، به عنوان سرمایه مزبور موضوع شود. همین که مبلغ سرمایه احتیاطی، به یک دهم سرمایه شرکت رسید؛ کسر و برداشت این مبلغ اختیاری است.[۴]

نکات توضیحی

شرکت با مسئولیت محدود، باید سالانه پنج درصد از سود ویژه خود را، به عنوان سرمایه احتیاطی منظور کند؛ تا زمانی که میزان این سرمایه احتیاطی، به یک دهم سرمایه شرکت برسد.[۵]

منابع

  1. ماده ۹۴ قانون تجارت
  2. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2886668
  3. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1881084
  4. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2476544
  5. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4352248