ماده ۱۷۶ قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۷۶ قانون تجارت: مفاد مواد 28 - 29 - 38 - 39 - 41 و 50 شامل شرکتهای مختلط سهامی است.

توضیح واژگان

شرکت مختلط سهامی: به شرکت هایی که تحت نام خاص، بین حداقل یک شریک ضامن و سهامدار تشکیل گردد؛ و مسئولیت شریک یا شرکای ضامن به طور تضامنی، نامحدود و شخصی بوده؛ و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت، محدود به مبلغ اسمی سهامی است که هر یک از آنان، در شرکت دارند.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

شرکت مختلط سهامی، باید دارای شرکت نامه و اساسنامه باشد. طبق ماده 176 قانون تجارت، برخی از مقررات مربوط به شرکت های سهامی، مندرج در همین قانون، باید در تشکیل شرکت مختلط سهامی مراعات شود. با التفات به مقررات مزبور، ازجمله امور زیر، برای تشکیل شرکت مختلط سهامی لازم است:

-        پرداخت تمام سرمایه نقدی شریک یا شرکای ضامن.

-        تعهد تمام سرمایه شرکای سهامدار، و پرداخت نقدی لااقل یک سوم آن.

-        تقویم و تحویل آورده های غیرنقدی، مربوط به شریک یا شرکای ضامن، و نیز شرکای سهامدار، و تعیین قیمت هر یک از آنها به تفکیک.

-        تصویب قیمت آورده های غیرنقدی به وسیله مجمع عمومی مؤسس.[۲]

منابع:

  1. محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 8. سمت، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 550940
  2. ناصر کاتوزیان و محسن ایزانلو. مسئولیت مدنی (جلد سوم) (بیمه مسئولیت مدنی). چاپ 1. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 619360